Wat zijn contactlenzen?

De contactlens is een optisch hulpmiddel dat op het oog wordt gedragen.  Het plastic lensje wordt door bepaalde parameters op maat en sterkte gemaakt. Het drijft op een laagje traanfi lm, zonder het hoornvlies te raken.

Waarom contactlenzen?

Contactlenzen hebben een aantal voordelen t.o.v. een bril. Ze beperken het gezichtsveld niet. Het is makke-et is makke-lijker bij sporten of op vakantie. Er zijn ook medischr zijn ook medisch r zijn ook medisch  noodzakelijke lenzen.

Wat gaat eraan vooraf?

Uw ogen worden door verschillende apparaten prerschillende apparaten prerschillende apparaten precieseciesecies   gemeten, aan de hand van deze metingen kan er eene metingen kan er eene metingen kan er een lens uitgekozen worden.