Hoe verloopt de operatie?

De ingreep wordt gedaan als de patient op de rug ligt, in een steriele omgeving en met behulp van een microscoop.

 

Verdoving:

Meestal gebeurt de pijnloze operatie onder plaatselijke verdoving door middel van oogdruppels en -zalf. Voor angstige patiënten of gecompliceerde gevallen is een algemene verdoving ook mogelijk. De keuze is afhankelijk van het advies van uw de oogarts en de anesthesist. Zij houden rekening met wat u wenst.


De ingreep:

Het verwijderen van de lens (cataract) gebeurt met de facoemulsificatie-techniek. Na het maken van een kleine insnede (<3mm) in het  hoornvlies, wordt de cataract in kleinere stukjes gesplitst met behulp van een sonde die ultratonen voortbrengt. Die kleine stukjes worden weggezogen, maar de kapselzak blijft ter plaatse om als steun te dienen voor de kunstmatige lens die de verwijderde ooglens zal vervangen. De wonde moet niet gehecht worden daar de kunstlenzen plooibaar zijn om de insnede minimaal te houden.


Verwikkelingen of moeilijkheden tijdens de ingreep:

Deze zijn zeldzaam en onvoorspelbaar maar kunnen vaak tijdens de operatie zelf worden opgelost. De ernstige verwikkelingen (bv. bloedingen, infecties, netvliesoedeem) zijn zeer zeldzaam. Een nieuwe ingreep kan dan noodzakelijk zijn, en heel uitzonderlijk zelfs het verlies van het oog.