Wat is een fluorescentie angiografie (FAG)?

Aan de hand van de ingespoten kleurstof, kan een beter inzicht bekomen worden in de toestand van de bloedvaten binnenin uw oog (zoals lekkage, opvallend tekort aan bloedvaten, groei van nieuwe bloedvaten onder, in of boven het netvlies). Die toestand van de bloedvaten kan dan zelf iets leren over de eventuele ziekte van uw oog (o.a. bij suikerziekte) en laat ook toe van de evolutie fotografisch vast te leggen. De foto’s van het netvlies worden gemaakt nadat een speciale kleurstof in de ader van de arm is gespoten. Het is een onschadelijke vloeistof die onveranderd wordt uitgeplast.
De kleurstof verspreidt zich snel via de grote lichaamsader tot in het oog. In het oog komt de kleurstof terecht in de bloedvaten van het vaatvlies (choroidea) en het netvlies (retina). Er worden dan gedurende enkele minuten meerdere foto’s van het netvlies achter elkaar gemaakt.