Uw oogarts heeft u voorgesteld een medicijn toe te dienen door middel van een intravitreale injectie (ofwel een injectie in uw oog).

Dit omdat bij uw aandoening toediening van dit middel het meeste effect verwacht wordt of zelfs de enig mogelijke manier is voor toediening.
Er zijn meerdere soorten medicijnen die toegediend kunnen worden, uw oogarts heeft met u besproken wat u het beste krijgt.