De inspuiting gebeurt in het ziekenhuis. Alvorens u de injectie krijgt gaat een verpleegkundige uw te behandelen oog verdovende oogdruppels en ooggel toedienen.
Uw oog, de oogleden en een deel rondom uw oog wordt gedesinfecteerd met ontsmettende oplossing, dit om infectie te voorkomen.
De oogarts –die een mondmasker en steriele handschoenen aandoet– dekt uw hoofd af met een groene operatiedoek die voorzien is van een gat waardoor uw te behandelen oog vrij blijft.  Vervolgens brengt de oogarts een ooglidspreider tussen uw oogleden zodat het oog open blijft, dit is pijnloos!
Met een passertje meet de oogarts precies de juiste plaats op.  Nu is het moment dat de oogarts de injectie daadwerkelijk gaat geven.
U kan dit als een kleine prik aanvoelen.  Na de injectie geeft de verpleegkundige u een ontsmettende oogdruppel.
Uw oogleden worden ontsmet en u wordt weer rechtop geplaatst. Hierna bent u klaar en kunt u weer naar huis. Uw oog wordt niet afgedekt.
NB: U kunt na afl oop een zwarte vlek of stip zien bewegen of kleine vlekjes waarnemen: dit is het ingespoten medicijn en dit verdwijnt de volgende dagen vanzelf.